SERVIS I
PRODAJA VATROGASNIH
APARATA.

SERVIS I
PRODAJA VATROGASNE
ARMATURE.

ZAŠTITA OD
POŽARA I ZAŠTITA NA
RADU.

NAŠA WEB APLIKACIJA JE U IZRADI

NAŠA WEB APLIKACIJA JE U IZRADI

Radimo web aplikaciju koja će nam omogućiti da brže i lakše prikupljamo vatrogasne aparate za servis, servisiramo ih te vratimo klijentu. Aplikacija će nam omogućavati da unaprijed možemo vidjeti kada koji uređaj treba na servis, gdje se nalazi i koji dijelovi su potrebni. Klijent više neće morati razmišljati da li treba dati aparate na servis. Mi brinemo o tome.

tel: 00 385 22 217 272
fax: 00 385 22 217 278
email: info@gimgase.hr

Radi Laravelista